Toán cơ bản Ví dụ

, , ,
Bước 1
Đổi tất cả các số thành số thập phân.
Bước 2
Sắp xếp các số theo trình tự tăng dần.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.