Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Phân số này đã tối giản.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.