Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Quy đổi phân số thành một số thập phân bằng cách chia tử số cho mẫu số.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.