Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Thể tích hình chóp bằng .
Bước 2
Thay các giá trị của độ dài , chiều rộng và chiều cao vào công thức để tìm thể tích của hình chóp.
Bước 3
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.3
Viết lại biểu thức.
Bước 4
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Nhân với .
Bước 4.2
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.