Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Thể tích hình nón bằng nhân với diện tích của đáy nhân với chiều cao .
Bước 2
Thay các giá trị của bán kính và chiều cao vào công thức để tìm thể tích của hình nón. Pi xấp xỉ bằng .
Bước 3
Kết hợp .
Bước 4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 5
Kết hợp .
Bước 6
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 6.2
Nhân với .
Bước 7
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.