Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Diện tích bề mặt của một hình trụ bằng tổng diện tích của các đáy mà mỗi đáy có diện tích bằng , cộng với diện tích của mặt bên. Diện tích của mặt bên bằng diện tích của hình chữ nhật có độ dài (chu vi của đáy) nhân với chiều cao.
Bước 2
Thay các giá trị của bán kính và chiều cao vào công thức. Pi xấp xỉ bằng .
Bước 3
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.2
Nhân với .
Bước 3.3
Nhân với .
Bước 3.4
Nhân với .
Bước 4
Cộng .
Bước 5
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.