Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Diện tích của một hình tam giác bằng đáy nhân với chiều cao.
Bước 2
Thay các giá trị của đáy và chiều cao vào công thức tính diện tích của một hình tam giác.
Bước 3
Kết hợp .
Bước 4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 4.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.3
Viết lại biểu thức.
Bước 5
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.