Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Diện tích của một hình chữ nhật bằng độ dài nhân với chiều rộng.
Bước 2
Thay các giá trị của độ dài và chiều rộng vào công thức cho diện tích của hình chữ nhật.
Bước 3
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.