Toán cơ bản Ví dụ

Cộng bằng cách sử dụng phép cộng số lớn
Bước 1
Lập phép cộng ở định dạng phép cộng số lớn, đặt số lớn hơn lên trên số nhỏ hơn.
Bước 2
Cộng các số với nhau từ cột xa nhất về phía bên phải.
Bước 3
Cộng các số với nhau từ cột tiếp theo sang bên trái.
Bước 4
Tổng của .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.