Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Chuyển đổi số thập phân thành một phân số bằng cách đặt số thập phân trên lũy thừa của mười. Vì có số ở bên phải dấu thập phân, đặt số thập phân trên . Tiếp theo, thêm phần nguyên vào bên trái của số thập phân.
Bước 2
Rút gọn phân số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Chuyển đổi thành một phân số không thực sự.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Một hỗn số là kết quả của phép cộng của phần số nguyên và phần phân số.
Bước 2.1.2
Cộng .
Bước 2.2
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.2.3
Viết lại biểu thức.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.