Đại số Ví dụ

Tối đa hóa phương trình với các điều kiện ràng buộc
,
Bước 1
Đưa các biến bù vào để thay các bất phương trình bằng các phương trình.
Bước 2
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 3
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 4
Viết hệ phương trình ở dạng ma trận.
Bước 5
Tìm dạng ma trận hàng bậc thang rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 5.1.2
Rút gọn .
Bước 5.2
Multiply each element of by to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1
Multiply each element of by to make the entry at a .
Bước 5.2.2
Rút gọn .
Bước 5.3
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 5.3.2
Rút gọn .
Bước 6
Sử dụng ma trận tìm được để kết luận các đáp án cuối cùng cho hệ phương trình.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.