Đại số Ví dụ

, ,
Bước 1
Khi hai đại lượng biến có tỉ lệ không đổi, mối liên hệ của chúng được gọi là tỉ lệ thuận. Người ta nói rằng một biến biến đổi theo tỉ lệ thuận khi biến còn lại biến đổi. Phương trình cho tỉ lệ thuận là , trong đó là hằng số tỉ lệ.
Bước 2
Giải phương trình cho , hằng số biến thiên.
Bước 3
Thay thế biến bằng các giá trị thực tế.
Bước 4
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 4.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 4.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 5
Sử dụng công thức để thay cho cho .
Bước 6
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Nhân với .
Bước 6.2
Nhân với .
Bước 6.3
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 6.4
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.4.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.4.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 6.4.1.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 6.4.1.3
Viết lại biểu thức.
Bước 6.4.2
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.