Đại số Ví dụ

, ,
Bước 1
Khi ba đại lượng biến có tỉ lệ không đổi, mối liên hệ của chúng được gọi là tỉ lệ thuận. Người ta nói rằng một biến biến đổi theo tỉ lệ thuận khi hai biến khác biến đổi. Phương trình cho tỉ lệ thuận là , trong đó là hằng số tỉ lệ.
Bước 2
Giải phương trình cho , hằng số biến thiên.
Bước 3
Thay thế các biến , , và bằng các giá trị thực tế.
Bước 4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.2
Viết lại biểu thức.
Bước 5
Nâng lên lũy thừa .
Bước 6
Viết phương trình biến thiên sao cho , thay vào .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.