Đại số Ví dụ

Bước 1
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 2
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 3
Viết mỗi biểu thức với mẫu số chung là , bằng cách nhân từng biểu thức với một thừa số thích hợp của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân với .
Bước 3.2
Nhân với .
Bước 3.3
Sắp xếp lại các thừa số của .
Bước 4
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 5
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 5.2
Nhân với .
Bước 5.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 5.4
Nhân với .
Bước 5.5
Cộng .
Bước 5.6
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.