Đại số Ví dụ

Tìm kết quả của 4 Nhân ma trận đơn vị 4×4
Bước 1
Ma trận đơn vị cỡ là ma trận vuông có đường chéo chính gồm các hệ số một và phần còn lại là các hệ số không.
Bước 2
Nhân đại lượng vô hướng và ma trận đơn vị với nhau.
Bước 3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân với mỗi phần tử của ma trận.
Bước 3.2
Rút gọn từng phần tử trong ma trận.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Nhân với .
Bước 3.2.2
Nhân với .
Bước 3.2.3
Nhân với .
Bước 3.2.4
Nhân với .
Bước 3.2.5
Nhân với .
Bước 3.2.6
Nhân với .
Bước 3.2.7
Nhân với .
Bước 3.2.8
Nhân với .
Bước 3.2.9
Nhân với .
Bước 3.2.10
Nhân với .
Bước 3.2.11
Nhân với .
Bước 3.2.12
Nhân với .
Bước 3.2.13
Nhân với .
Bước 3.2.14
Nhân với .
Bước 3.2.15
Nhân với .
Bước 3.2.16
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.