Đại số Ví dụ

Bước 1
Cộng các phần tử tương ứng với nhau.
Bước 2
Rút gọn từng phần tử.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Cộng .
Bước 2.2
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.