Đại số Ví dụ

, ,
Bước 1
Thay thế các ký hiệu hàm số trong bằng các hàm số thực sự.
Bước 2
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.