Đại số Ví dụ

Xác định xem biểu thức có phải là một số chính phương không
Bước 1
Một tam thức có thể là một số chính phương nếu nó thỏa mãn các điều sau:
Số hạng thứ nhất là một số chính phương.
Số hạng thứ ba là một số chính phương.
Số hạng giữa là hoặc nhân với tích căn bậc hai của số hạng đầu tiên và căn bậc hai của số hạng thứ ba.
Bước 2
Đa thức không thỏa mãn tất cả các điều kiện để trở thành một số chính phương.
Đa thức không phải là một số chính phương
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.