Đại số Ví dụ

Tìm chu vi hình vuông hoặc hình chữ nhật
, ,
Bước 1
Khoảng cách giữa các điểm đã cho là chiều dài (l), chiều rộng (w) và đường chéo (d).
Khoảng cách giữa ba góc là:
Bước 2
Đường chéo là khoảng cách dài nhất và chiều rộng là khoảng cách ngắn nhất, có nghĩa là .
Bước 3
Chu vi của một hình chữ nhật là .
Bước 4
Trong trường hợp này, chu vi là . Cộng độ dài và chiều rộng của hình chữ nhật sau đó nhân câu trả lời với .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 4.2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Cộng .
Bước 4.2.2
Nhân với .
Bước 5
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.