Đại số Ví dụ

Tìm chu vi hình vuông hoặc hình chữ nhật
, , ,
Bước 1
Mỗi hình chữ nhật có ba cặp cạnh khác nhau có cùng chiều dài. Một cặp cạnh chứa chiều dài , một cặp cạnh khác chứa chiều rộng và cặp cạnh cuối cùng chứa đường chéo .
Khoảng cách giữa:
Bước 2
Khoảng cách giữa các điểm cho thấy có ba cặp cạnh khác nhau có cùng độ dài. Một cặp cạnh chứa độ dài, một cặp cạnh khác chứa chiều rộng và cặp cạnh cuối cùng chứa đường chéo. Đường chéo là khoảng cách dài nhất và chiều rộng là khoảng cách ngắn nhất, có nghĩa là .
Bước 3
Chu vi của một hình chữ nhật là .
Bước 4
Trong trường hợp này, chu vi là . Cộng độ dài và chiều rộng của hình chữ nhật sau đó nhân câu trả lời với .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 4.2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Cộng .
Bước 4.2.2
Nhân với .
Bước 5
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.