Đại số Ví dụ

Tìm diện tích hình vuông hoặc hình chữ nhật
, ,
Bước 1
Khoảng cách giữa các điểm đã cho là chiều dài (l), chiều rộng (w) và đường chéo (d).
Khoảng cách giữa ba góc là:
Bước 2
Đường chéo là khoảng cách dài nhất và chiều rộng là khoảng cách ngắn nhất, có nghĩa là .
Bước 3
Diện tích của một hình chữ nhật là .
Bước 4
Nhân với .
Bước 5
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.