Đại số Ví dụ

Tìm diện tích hình vuông hoặc hình chữ nhật
, , ,
Bước 1
Mỗi hình chữ nhật có ba cặp cạnh khác nhau có cùng chiều dài. Một cặp cạnh chứa chiều dài , một cặp cạnh khác chứa chiều rộng và cặp cạnh cuối cùng chứa đường chéo .
Khoảng cách giữa:
Bước 2
Khoảng cách giữa các điểm cho thấy có ba cặp cạnh khác nhau có cùng độ dài. Một cặp cạnh chứa độ dài, một cặp cạnh khác chứa chiều rộng và cặp cạnh cuối cùng chứa đường chéo. Đường chéo là khoảng cách dài nhất và chiều rộng là khoảng cách ngắn nhất, có nghĩa là .
Bước 3
Diện tích của một hình chữ nhật là tích của độ dài và chiều rộng, .
Bước 4
Nhân với .
Bước 5
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.