Đại số Ví dụ

,
Bước 1
Phương trình chính tắc của một đường tròn là cộng với bằng bán kính bình phương . Các phép tịnh tiến ngang và dọc biểu diễn tâm của đường tròn. Công thức này được rút ra từ công thức khoảng cách trong đó khoảng cách giữa tâm đường tròn và mỗi điểm trên đường tròn đều bằng độ dài bán kính.
Bước 2
Điền vào các giá trị của biểu thị tâm của đường tròn.
Bước 3
Điền vào giá trị của biểu thị cho bán kính của vòng tròn.
Bước 4
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Rút gọn vế trái của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.1
Nhân với .
Bước 4.1.2
Cộng .
Bước 4.1.3
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 4.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 5
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.