Đại số Ví dụ

Bước 1
Dùng định lý khai triển tam thức để tìm từng số hạng. Định lý tam thức nói rằng SYSTEMOFEQUATIONS0) trong đó .
Bước 2
Khai triển tổng.
Bước 3
Rút gọn kết quả.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.