Đại số Ví dụ

,
Bước 1
To find the distance between two 3d points, square the difference of the x, y, and z points. Then, sum them and take the square root.
Bước 2
Thay thế , , , , , và bằng các giá trị tương ứng.
Bước 3
Rút gọn biểu thức .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Nhân với mỗi phần tử của ma trận.
Bước 3.1.2
Nhân với .
Bước 3.2
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Cộng .
Bước 3.2.2
Nâng lên bất kỳ số mũ dương nào sẽ cho .
Bước 3.3
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.1
Nhân với mỗi phần tử của ma trận.
Bước 3.3.2
Nhân với .
Bước 3.4
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.4.1
Cộng .
Bước 3.4.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.4.3
Trừ khỏi .
Bước 3.4.4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.4.5
Cộng .
Bước 3.4.6
Cộng .
Bước 4
Khoảng cách giữa .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.