Hoá học Ví dụ

Tìm Số Lượng Hạt Proton Be
Step 1
Tìm phần tử trên bảng tuần hoàn.
4Atomic Number
BeElement Symbol
BerylliumElement Name
9.01Average Atomic Mass
Step 2
Để tìm số lượng hạt proton trong , trước tiên xác định vị trí nguyên tố trên bảng tuần hoàn. Tiếp theo, tìm số nguyên tử nằm phía trên ký hiệu của nguyên tố. Vì số nguyên tử của , hạt proton.
hạt proton
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác