Hoá học Ví dụ

Tìm Công Thức Thực Nghiệm H=12% , C=54% , N=20
Tôi không thể giải bài toán này.
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác