Hoá học Ví dụ

Tìm Khối Lượng Nguyên Tử He
Step 1
Tìm phần tử trên bảng tuần hoàn.
2Atomic Number
HeElement Symbol
HeliumElement Name
4Average Atomic Mass
Step 2
Tìm khối lượng nguyên tử nằm gần biểu tượng của nguyên tố. Số này đại diện cho số gam trong một mol nguyên tử của nguyên tố.
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác