Hoá học Ví dụ

Tìm Số Lượng Hạt Neutron Be
Step 1
Tìm phần tử trên bảng tuần hoàn.
4Atomic Number
BeElement Symbol
BerylliumElement Name
9.01Average Atomic Mass
Step 2
The atomic weight is a measurement of the total number of particles in an atom's nucleus including both protons and neutrons. So the first step is to locate the atomic mass on the periodic table, and round the value to the nearest whole number.
làm tròn đến
Step 3
Số khối là số hạt trong hạt nhân của nguyên tử. Hạt nhân được tạo thành từ các hạt proton và neutron.
Step 4
Tìm phần tử trên bảng tuần hoàn.
4Atomic Number
BeElement Symbol
BerylliumElement Name
9.01Average Atomic Mass
Step 5
Để tìm số lượng hạt proton trong , trước tiên xác định vị trí nguyên tố trên bảng tuần hoàn. Tiếp theo, tìm số nguyên tử nằm phía trên ký hiệu của nguyên tố. Vì số nguyên tử của , hạt proton.
hạt proton
Step 6
Điền vào các giá trị đã biết trong đó đại diện cho số lượng hạt neutron.
Step 7
Viết lại phương trình ở dạng .
Step 8
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Trừ khỏi .
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác