Giải tích Ví dụ

Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 3 của arctan(e^x)
Step 1
Tính giới hạn của bằng cách điền vào cho .
Step 2
Thay vào và cho tiến về .
Step 3
Tính các giới hạn bằng cách điền vào cho tất cả các lần xảy ra của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Tính giới hạn của bằng cách điền vào cho .
Tính .
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác