Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của x^2e^x đối với x
Step 1
Lấy tích phân từng phần bằng công thức , trong đó .
Step 2
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Step 3
Nhân với .
Step 4
Lấy tích phân từng phần bằng công thức , trong đó .
Step 5
Tích phân của đối với .
Step 6
Viết lại ở dạng .
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác