Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của x^3 đối với x
Step 1
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác