Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của ( logarit tự nhiên của x)^2 đối với x
Step 1
Lấy tích phân từng phần bằng công thức , trong đó .
Step 2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Kết hợp .
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Triệt tiêu thừa số chung.
Chia cho .
Step 3
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Step 4
Nhân với .
Step 5
Lấy tích phân từng phần bằng công thức , trong đó .
Step 6
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Kết hợp .
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Triệt tiêu thừa số chung.
Viết lại biểu thức.
Step 7
Áp dụng quy tắc hằng số.
Step 8
Viết lại ở dạng .
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác