Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của e^(-x^2) đối với x
Step 1
là một tích phân đặc biệt. Tích phân này là hàm lỗi.
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác