Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của xe^x đối với x
Step 1
Lấy tích phân từng phần bằng công thức , trong đó .
Step 2
Tích phân của đối với .
Step 3
Rút gọn.
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác