Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của x^2 logarit tự nhiên của x đối với x
Step 1
Lấy tích phân từng phần bằng công thức , trong đó .
Step 2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Kết hợp .
Kết hợp .
Step 3
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Step 4
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Kết hợp .
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Đưa ra ngoài .
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Nâng lên lũy thừa .
Đưa ra ngoài .
Triệt tiêu thừa số chung.
Viết lại biểu thức.
Chia cho .
Step 5
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .
Step 6
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Viết lại ở dạng .
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Kết hợp .
Kết hợp .
Nhân với .
Nhân với .
Kết hợp .
Sắp xếp lại các số hạng.
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác