Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của tan(x)^2 đối với x
Step 1
Sử dụng đẳng thức Pytago, viết lại ở dạng .
Step 2
Chia tích phân đơn thành nhiều tích phân.
Step 3
Áp dụng quy tắc hằng số.
Step 4
Vì đạo hàm của , tích phân của .
Step 5
Rút gọn.
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác