Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của cos(2x) đối với x
Step 1
Giả sử . Sau đó , nên . Viết lại bằng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Hãy đặt . Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Tính đạo hàm .
không đổi đối với , nên đạo hàm của đối với .
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Nhân với .
Viết lại bài tập bằng cách dùng .
Step 2
Kết hợp .
Step 3
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Step 4
Tích phân của đối với .
Step 5
Rút gọn.
Step 6
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của với .
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác