Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx -sin(x)
Step 1
không đổi đối với , nên đạo hàm của đối với .
Step 2
Đạo hàm của đối với .
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác