Giải tích Ví dụ

Vẽ Đồ Thị logarit tự nhiên của a
Step 1
Tìm các tiệm cận.
Nhấp để xem thêm các bước...
Đặt đối số của logarit bằng 0.
Tiệm cận đứng xảy ra tại .
Tiệm cận đứng:
Tiệm cận đứng:
Step 2
Tìm một điểm tại .
Nhấp để xem thêm các bước...
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Câu trả lời cuối cùng là .
Quy đổi thành số thập phân.
Step 3
Hàm logarit có thể được vẽ bằng tiệm cận đứng tại và các điểm .
Tiệm cận đứng:
Step 4
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác