Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của 1/(x^2) đối với x
Step 1
Áp dụng các quy tắc số mũ cơ bản.
Nhấp để xem thêm các bước...
Di chuyển ra ngoài mẫu số bằng cách nâng nó lên lũy thừa .
Nhân các số mũ trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Nhân với .
Step 2
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .
Step 3
Viết lại ở dạng .
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác