Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx tan(x)^2
Step 1
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng quy tắc chuỗi, quy tắc nói rằng trong đó .
Nhấp để xem thêm các bước...
Để áp dụng quy tắc chuỗi, thiết lập ở dạng .
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của với .
Step 2
Đạo hàm của đối với .
Step 3
Sắp xếp lại các thừa số của .
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác