Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của sec(x)^2 đối với x
Step 1
Vì đạo hàm của , tích phân của .
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác