Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của sin(x)^2 đối với x
Step 1
Sử dụng công thức góc chia đôi để viết lại ở dạng .
Step 2
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Step 3
Chia tích phân đơn thành nhiều tích phân.
Step 4
Áp dụng quy tắc hằng số.
Step 5
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Step 6
Giả sử . Sau đó , nên . Viết lại bằng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Hãy đặt . Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Tính đạo hàm .
không đổi đối với , nên đạo hàm của đối với .
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Nhân với .
Viết lại bài tập bằng cách dùng .
Step 7
Kết hợp .
Step 8
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Step 9
Tích phân của đối với .
Step 10
Rút gọn.
Step 11
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của với .
Step 12
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Kết hợp .
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Kết hợp .
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Nhân với .
Nhân với .
Step 13
Sắp xếp lại các số hạng.
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác