Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx logarit tự nhiên của x
Step 1
Đạo hàm của đối với .
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác