Trigonometri Contoh

Langkah 1
Untuk menentukan antara sumbu x dan garis antara titik dan , gambar segitiga antara tiga titik , , dan .
Berlawanan :
Berdekatan :
Langkah 2
Jika maka .
Langkah 3
Perkirakan hasilnya.
Masukkan Soal
Mathway memerlukan javascript dan browser modern.