Aljabar Linear Contoh

Tentukan Sudut di antara Vektor Menggunakan Hasil Perkalian Titik
,
Langkah 1
Gunakan rumus hasil perkalian titik untuk menentukan sudut di antara dua vektor.
Langkah 2
Temukan hasil perkalian titiknya.
Ketuk untuk lebih banyak langkah...
Langkah 2.1
Hasil perkalian titik dari dua vektor adalah jumlah dari komponennya.
Langkah 2.2
Sederhanakan.
Ketuk untuk lebih banyak langkah...
Langkah 2.2.1
Sederhanakan setiap suku.
Ketuk untuk lebih banyak langkah...
Langkah 2.2.1.1
Kalikan dengan .
Langkah 2.2.1.2
Kalikan dengan .
Langkah 2.2.2
Tambahkan dan .
Langkah 3
Tentukan besaran dari .
Ketuk untuk lebih banyak langkah...
Langkah 3.1
Norma adalah akar kuadrat dari jumlah kuadrat setiap elemen di vektor.
Langkah 3.2
Sederhanakan.
Ketuk untuk lebih banyak langkah...
Langkah 3.2.1
Satu dipangkat berapa pun sama dengan satu.
Langkah 3.2.2
Menaikkan ke sebarang pangkat positif menghasilkan .
Langkah 3.2.3
Tambahkan dan .
Langkah 3.2.4
Sebarang akar dari adalah .
Langkah 4
Tentukan besaran dari .
Ketuk untuk lebih banyak langkah...
Langkah 4.1
Norma adalah akar kuadrat dari jumlah kuadrat setiap elemen di vektor.
Langkah 4.2
Sederhanakan.
Ketuk untuk lebih banyak langkah...
Langkah 4.2.1
Menaikkan ke sebarang pangkat positif menghasilkan .
Langkah 4.2.2
Satu dipangkat berapa pun sama dengan satu.
Langkah 4.2.3
Tambahkan dan .
Langkah 4.2.4
Sebarang akar dari adalah .
Langkah 5
Substitusikan nilai-nilai ke dalam rumusnya.
Langkah 6
Sederhanakan.
Ketuk untuk lebih banyak langkah...
Langkah 6.1
Kalikan dengan .
Langkah 6.2
Bagilah dengan .
Langkah 6.3
Nilai eksak dari adalah .
Masukkan Soal
Mathway memerlukan javascript dan browser modern.