Aljabar Contoh

Langkah 1
Faktorkan dari .
Ketuk untuk lebih banyak langkah...
Langkah 1.1
Faktorkan dari .
Langkah 1.2
Faktorkan dari .
Langkah 1.3
Faktorkan dari .
Langkah 2
Kurangi pernyataan dengan membatalkan faktor persekutuan.
Ketuk untuk lebih banyak langkah...
Langkah 2.1
Batalkan faktor persekutuan.
Langkah 2.2
Tulis kembali pernyataannya.
Masukkan Soal
Mathway memerlukan javascript dan browser modern.