Aljabar Contoh

Langkah 1
Transpos matriks dengan menukar baris dengan kolomnya.
Masukkan Soal
Mathway memerlukan javascript dan browser modern.