Giải tích sơ cấp Ví dụ

Quy đổi Độ, Phút, Giây thành Độ ở Dạng Thập Phân 42 độ 25'40''
Step 1
là một số nguyên không âm, nên nó là một vòng quay 360 độ. Vì mỗi phút bằng độ, nhân với . Vì mỗi giây bằng độ, nhân với . Cộng chúng lại với nhau.
Step 2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Đưa ra ngoài .
Đưa ra ngoài .
Triệt tiêu thừa số chung.
Viết lại biểu thức.
Kết hợp .
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Đưa ra ngoài .
Triệt tiêu thừa số chung.
Viết lại biểu thức.
Tìm mẫu số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Viết ở dạng một phân số với mẫu số .
Nhân với .
Nhân với .
Nhân với .
Nhân với .
Nhân với .
Nhân với .
Nhân với .
Sắp xếp lại các thừa số của .
Nhân với .
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Nhân với .
Nhân với .
Rút gọn bằng cách cộng các số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Cộng .
Cộng .
Step 3
Quy đổi phân số thành một số thập phân bằng cách chia tử số cho mẫu số.
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác